Intrepid museum

Intrepid – sea, air & space museum vil sikkert været et hit hos mændende som godt kan li´fart og store maskiner.

Intrepid er et hangarskib USS Intrepid som i dag udgør museum om militær historie og på dækket af skibet står i dag en masse fly.

Du kan også komme ind i selve hargarskibet, hvor du kan se hvordan de levede ombord på sådan et skib, og på Hangar Deck er der The Exploreum Hall, hvor du kan få indblik i hvordan det var at leve ombord på sådan et skib, historier skibet har været med i m.m. 

Ud over hangarskibet USS Intrepid har man også mulighed for at komme ned i ubåden USS Growler, komme op i en Concorde og se hvordan sådan et så ud.

Du kan læse mere om Intrepid på deres hjemmeside HER og på Wikipedia.

Billeder fra USS Intrepid

Billede af Concorden

Billeder fra USS Growler

Intrepid – sea, air & space museum  ligger på Hudson river, og ligger på Pier 84 på 46th street.

(Intrepid – Sea, Air & Space Museum will maybe be a hit with the men if the lige speed and large machines.
Intrepid is an aircraft carrier the USS Intrepid which is the present museum of military history and on the deck of the ship is now a lot of planes. In addition, it is also possible to come down in a submarine and into a concorde.)

Views toward the city center from the ship Intrepid

Da jeg sad og kiggede billeder igennem opdagede jeg dette, som meget godt viser hvor stort krigsskibet Intrepid der ligger til kaj på Manhattans west side.

Intrepid er et gammelt krigsskib og er i dag et museum for Sea, Air & Space – fortæller jer mere om stedet en af de kommende dage, vil bare lige dele dette smukke billede med jer.

(I sat and looked through the pictures I discovered this, which very well shows how large the warship Intrepid which is docked on Manhattan’s west side is.
Intrepid is an old warship and is today a Museum of Sea, Air & Space – tells you more about the place in the next few days, just wanted to share this beautiful picture with you.)

New Museum

En af de sidste dage jeg var i New York, besøgte jeg New Museum, som efter min mening skiller sig ud fra de øvrige museer som jeg har været på i byen.

Stedet er meget fascinerende, og de udstillinger de har er i den skæve retning og anderledes, men stadig meget spændende.

Der var et par udstillinger som fangede os, som fx. Brion Gysin: Dream Machine, hvor der fx. var en maskine i et mørk rum, men den lampe hvor skærmen kørte rundt, man skulle så sidde med lukkede øjne og kigge ind, og der ville dukke nogle billeder op.

og Rivane Neuwnschwander: I Wish Your Wish , havde forskellige udstillinger på etagerne, en af dem var når man kom ind fra gaden af, der er et rum fyldt med farverige bånd, hvor der står en masse ønsker på, som folk har skrevet. Man kan så finde sig nogle ønsker og sætte omkring sin arm, når de så falder af, så skulle ønskerne gå i opfyldelse.

Jeg valgte ét og satte et nyt op, og mit faldt af efter et par dage midt i biografen mens vi så Inception.  🙂

Det er ikke kun udstillingerne som er spændende at gå rundt og kigge på, også selve bygningen er lækker

Trappe mellem etagerne

Amy Granat: Light 3 Ways udstilling

Trappe mellem etagerne (lidt lige som at gå op i himlen med det lys)

Elevator i bygningen

New Museum ligger på adressen 235 Bowery

(One of the last day I was in New York, I visited the New Museum, which I believe stands out from the other museums I have been on the city.
The place is very fascinating, and the exhibitions they are in the odd direction and different but still very exciting
There were a couple exhibits that caught us by example. Brion Gysin: Dream Machine, and Rivaner Neuwnschwander: I Wish Your Wish, had various exhibitions on floors, one of them was when you came in from the street, which is a room filled with colorful ribbon that have a lot of wishes from people. You can then find some wishes and put them on your arm and when they fall off, so would the wishes come true.
I chose one and put a new up and my fell of after a few days in the middle of the cinema while we saw Inception.
It is not only exhibitions that are interesting to walk around and look at even the building itself is beautiful.
)

Guggenheim

Vi besøgte i fredags Guggenheim Museum, som er et utrolig flot museum i lidt sneglehusform. Guggenheim har foruden sin flotte bygning også nogen ret spændende udstillinger, det er rimelig nemt at overskue.

Loftet i Guggenheim

Guggenheim ligger på Upper East Side på adressen 1071 Fifth Avenue (at 89th Street)

(We visited the Guggenheim Museum, which is an incredibly beautiful museum in a little snail shell shape. Guggenheim has besides its magnificent building has also some very exciting exhibitions, it is reasonably easy to get through.)

One of the most beautiful buildings in the City

En af de smukkeste bygninger i byen efter min mening er Public Library. Det er gratis at komme ind og stedet bliver kun smukkere af at det virkelig er et bibliotek og ikke et museum.

Jeg elsker de lange gange med de smukke lamper, og de enorme sale med de smukkeste og detaljerede lofter.

Et af de smukke lofter i bygningen

Én af de mange bogreoler

Bygningens facade er pt. under renovering, og derfor har jeg ikke noget billede af facaden til jer.

Public Library ligger 11 West 40th Street

(One of the most beautiful buildings in town in my opinion, is the Public Library.
It is free to enter and instead becomes just beautiful that it really is a library and not a museum.
I love the long corridors with the beautiful lamps and huge halls with the most beautiful and detailed ceilings.)