Cheap shopping in New York – Salestax

Jeg har fået et spørgsmål ang. hvad der kan betale sig at gå efter af Shopping i New York, hvad er billigt m.m. Jeg deler det op i 2 emner, da det ellers kan gå hen og blive rimelig langt.

Vil forsøge at fortælle hvad jeg som regel går efter når jeg er i byen, som jeg syntes er værd at tage med hjem pga. der er billigere at købe, eller fordi det ikke er så nemt at få fat i hjemme i DK.

Dog kommer det jo helt an på hvad dollar kursen er, om det kan betale sig at shoppe i NY, men det er jo også hyggeligt at tage på shoppingtur, og NY er jo kendt som byernes by i shoppingsteder, og her er utrolig mange unikke, specielle og fantastiske butikker og et mega udvalg, som gør det svært at begrænse sig.

Told & Moms regler

I skal huske på at der er nogen moms og told regler som gør at man kan blive begrænset af sin shopping derover. Regler står på SKATs hjemmeside og er som flg.:

Du kan tage varer med til privat forbrug uden at betale told og afgifter af dem. Den samlede værdi af dine andre varer må dog ikke overstige

  • 3.250 kr. hvis du kommer med fly eller skib
  • 2.250 kr. hvis du kommer med bil, bus eller tog fra et land uden for EU.

Disse varer kan fx være guld og smykker, elektronisk udstyr, tæpper, golfudstyr osv.

Hvis en af dine andre varer har en værdi på mere end 3.250 kr. (eller 2.250 kr.), skal du betale told og afgifter af hele varens værdi. Det gælder også for varer, som består af flere dele, der tilsammen udgør et hele, fungerer sammen og normalt sælges sammen, som fx en computer med printer. Du kan ikke undgå at betale told og afgifter ved at indføre varen ad flere omgange eller ved at lade flere personer tage forskellige dele af varen med til Danmark.

Så hvis du ankommer til Danmark og er så uheldig at blive bedt om at fremvise hvad du har i kufferterne, og du har shoppet for over det tilladte beløb, vil du blive bedt om at betale moms og told for det beløb der overstiger det ovenstående beløb.

(kan desværre ikke huske hvor jeg har dette billede fra)

(I’ve got a questions about what is worthwhile to go shopping for in New York, what is cheap and so on. I split it up into 2 threads, otherwise it may end up being a really long.
Will try to tell you what I usually go for when I’m in town, which I think is worth to take home because it was cheaper to buy, or because it is not so easy to get home in the DK.
However, it appears quite depends on what the dollar is, but it’s also nice to go on a shopping spree, and NY’s known as the urban city of shopping places, and there are so many unique , special and great shops and a mega selection, making it difficult to limit them. and there are some rules about salestax which means you may be forced to limit you.)